Sứ mệnh

Với mong muốn trở thành người đồng hành xứng tầm trên chặng đường phát triển và vươn tầm của Quý khách, MSB chính thức chuyển đổi Dịch vụ Khách hàng ưu tiên từ First Class Banking (FCB) thành M-First, với một hình ảnh mới, hiện đại, sang trọng & đẳng cấp hơn.

Giá trị cốt lõi

Thông điệp “Tinh hoa trải nghiệm” chính là lời cam kết của chúng tôi sẽ mang đến sự hài lòng tuyệt đối cho Quý Khách hàng ưu tiên thông qua 03 giá trị cốt lõi:

Tinh hoa sản phẩm
Tinh hoa chăm sóc
Cố vấn tận tâm
Các cấp hội viên

Hội viên Dịch vụ Khách hàng Ưu tiên M-First được chia thành 3 phân hạng: Gold, Platinum và Diamond dựa trên các tiêu chí:

Số dư bình quân 3 tháng tiền gửi có kỳ hạn.

Tổng giá trị hợp đồng đầu tư 12 tháng liền kề

Số dư bình quân 3 tháng tiền gửi không kỳ hạn

Tổng Phí bảo hiểm 12 tháng liền kề (*)

gold

 • Từ 01 tỷ đồng
  đến dưới 05 tỷ đồng
 • Từ 01 tỷ đồng
  đến dưới 05 tỷ đồng
 • Từ 50 triệu đồng
  đến dưới 100 triệu đồng
 • Từ 50 triệu đồng
  đến dưới 100 triệu đồng

platinum

 • Từ 05 tỷ đồng
  đến dưới 20 tỷ đồng
 • Từ 05 tỷ đồng
  đến dưới 20 tỷ đồng
 • Từ 100 triệu đồng
  đến dưới 300 triệu đồng
 • Từ 100 triệu đồng
  đến dưới 300 triệu đồng

diamond

 • Từ 20 tỷ đồng
  trở lên
 • Từ Từ 20 tỷ đồng
  trở lên
 • Từ 300 triệu đồng
  trở lên
 • Từ 300 triệu đồng
  trở lên
(*) Phí bảo hiểm: chỉ tính tổng số phí đóng cho năm đầu tiên tham gia hợp đồng và đã qua 21 ngày cân nhắc.